Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy ADAMED PHARMA S.A., zwanej dalej ADAMED.

I. Prawo autorskie

1. Treść stron internetowych ADAMED chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że ADAMED wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych ADAMED stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej ADAMED mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej ADAMED w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma ADAMED nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

4. Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. ADAMED nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych ADAMED informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

5. Firma ADAMED zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

6. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

7. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwisów, ADAMED nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

8. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów ADAMED zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.

9. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

10. ADAMED nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. ADAMED może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

III. Zasady korzystania z serwisu przeznaczonego dla osób z wykształceniem medycznym

1. Na stronach internetowych ADAMED znajdują się informacje przeznaczone wyłącznie dla lekarzy, gdzie zostały umieszczone treści tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym, w szczególności lekarzy.

2. Użytkując strony przeznaczone dla osób wykonujących zawód medyczny użytkownik potwierdza, że ma do tego prawo.

IV. Serwis internetowy Adamed a polskie prawo telekomunikacyjne

Serwis internetowy Adamed.pl wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.

Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Adamed nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies.

Pliki Cookies w serwisie:

  • Pliki tymczasowe – są niezbędne do obsługi sesji, działania serwisu
  • Pliki Google Analytics – służące do analizy odwiedzin w serwisie

Jak zablokować lub usunąć pliki cookies z komputera:

V. Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte w serwisie internetowym ADAMED zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów ADAMED nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie ADAMED mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2. Firma ADAMED nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych ADAMED bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

3. Firma ADAMED nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

4. Firma ADAMED nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

5. Serwis internetowy ADAMED posiada linki do stron osób trzecich. ADAMED nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością ADAMED nie oznacza, że ADAMED rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: adamed@adamed.com.pl lub na adres firmy: 
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul Mariana Adamkiewicza 6A 
05-152 Czosnów k/Warszawy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.