15.07-FOTO3

Co to jest libido i jak wpływa na potencję?

Chociaż prawie każdy spotkał się z określeniem „libido”, nie dla wszystkich jest jasne znaczenie tego słowa. Co to jest libido? Skąd wziął się ten termin? I przede wszystkim, jaka jest relacja pomiędzy libido a potencją? O tym dowiesz się z niniejszego artykułu.

Spis treści:

Seksualność jest niezwykle ważną sferą w życiu każdego człowieka. Co istotne, wiąże się nie tylko z odczuciami cielesnymi, żądzą i popędem seksualnym, lecz także ma swoje odzwierciedlenie w sferze psychicznej. Obecnie powszechnie o tym wiemy, jednak badacze, którzy opisali te mechanizmy jako pierwsi, są sławni do dziś.

Co to jest libido?

Termin „libido” do literatury wprowadził słynny twórca psychoanalizy Zygmund Freud. Za pomocą tego określenia opisywał szeroko pojęty popęd seksualny. Zdaniem austriackiego badacza jest to jeden z dwóch instynktów (obok samozachowawczego), który napędza jednostkę do działania. Freud zwracał przy tym uwagę, że ów instynkt seksualny wiąże się z dążeniem do odczuwania przyjemności. Jednakże jego niezaspokojenie może prowadzić do lęków i nerwic, wyraźnie wskazując na psychiczny aspekt oraz silne oddziaływanie libido na życie jednostki.

Wśród twórców psychoanalizy był także Karol Gustaw Jung, który z czasem postanowił rozwijać swoje badania niezależnie od Freuda. W ten sposób utworzył nurt zwany psychologią analityczną lub inaczej jungowską. W swoich pismach Jung również posługiwał się terminem „libido” i także uważał, że jest ono jedną z sił sprawczych w życiu człowieka. Przy czym jego rozumienie było szersze niż u Freuda. Libido według Junga oznaczało bowiem całą energię psychiczną, energię życiową człowieka i nie ograniczało się wyłącznie do popędu seksualnego.

Libido – współczesne rozumienie

Perspektywy psychologiczne Freuda i Junga różniły się od siebie w wielu aspektach. Jednym z nich jest właśnie odniesienie do terminu „libido”. Po latach rozwoju obu nurtów i sporów pomiędzy zwolennikami różnych teorii wydaje się, że triumf odniosła idea Freuda. Libido jest bowiem współcześnie utożsamiane najczęściej z pożądaniem, popędem seksualnym i wiąże się bezpośrednio właśnie z seksualnością.

Dlatego współcześnie często możemy spotkać się z takimi określeniami jak wysokie czy niskie libido, które odnoszą się do potrzeb seksualnych człowieka, a raczej ich manifestacji. Warto wiedzieć, że u różnych ludzi popęd seksualny może mieć różną intensywność i zmieniać się pod wpływem wielu czynników. Tak jak różnimy się fizycznie, różnimy się także psychicznie. Oba czynniki mają bezpośrednie przełożenie na libido.

Wpływ libido na potencję

Najprościej mówiąc, libido to popęd seksualny zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. W przypadku panów to zagadnienie nierozerwalnie wiąże się z potencją. Co istotne, relacja pomiędzy poziomem libido a potencją wbrew pozorom nie jest wcale liniowa. Chociaż niskie libido oznacza brak lub znikomą ochotę na seks, to nie musi wcale być tożsame z problemami z potencją. Mężczyzna może być w stanie fizycznie okazywać sygnały męskiego pożądania, jednak niekoniecznie musi prowadzić to do chęci współżycia. Wpływ na to mają m.in. właśnie czynniki psychologiczne, a chwilowe spadki libido są zjawiskiem naturalnym, dotykającym każdego człowieka.

Przedłużający się niski poziom libido oraz poważniejsze problemy natury zarówno fizycznej, jak i psychologicznej mogą jednak znaleźć swoje odzwierciedlenie w problemach z erekcją. Mogą zresztą mieć w nich też swoje źródło. Wyraźny spadek zainteresowania seksem wynika czasem z całego szeregu czynników – od zaburzeń hormonalnych, w tym niskiego poziomu testosteronu, przez przewlekły stres, nadmierne zmęczenie, aż po różnego rodzaju choroby. Głównym objawem problemów jest niemożność osiągnięcia wystarczającego wzwodu do odbycia stosunku seksualnego.

Jak wpływać na libido?

Warto wiedzieć, że niektóre czynniki wpływające na odczuwanie pociągu seksualnego są poza naszą kontrolą. Przykładem może być np. wiek. Przyjmuje się, że u mężczyzn poziom libido stopniowo obniża się mniej więcej po 35. roku życia. To proces naturalny, a przypływu lat oczywiście nie zatrzymamy. Również niektóre choroby i leki mogą negatywnie wpływać na poziom popędu seksualnego.

Istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają nabrać większej ochoty na seks. Jednym z nich jest wyeliminowanie czynników mogących obniżać popęd seksualny. Chodzi np. o unikanie stresu czy walkę z nadmiernym zmęczeniem (wysypianie się). Inne sposoby na zwiększenie libido to m.in. zdrowa dieta i suplementacja czy podejmowanie regularnej aktywności fizycznej. Wraz z wiekiem konieczna może okazać się także terapia podnosząca poziom testosteronu. Badania wykazały bowiem, że u starszych mężczyzn zachowanie prawidłowych reakcji seksualnych wymaga wyższych poziomów stężeń tego hormonu.

Bibliografia:

  1. Czernianin W., Czernianin H., „Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda (1856–1939) w perspektywie psychologii literatury”, Przegląd Biblioterapeutyczny 2017, Tom VII, Nr 1, ss. 13–34.
  2. Dudek Z., „Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej”, Warszawa 2002, ENETEIA.
  3. Rabijewski M., „Testosteron a dysfunkcje seksualne u mężczyzn”, Przegląd Urologiczny, 2011/3 (67).
  4. Szymański F. „Zaburzenia potencji jako nieklasyczny czynnik ryzyka, o którym należy pamiętać w codziennej praktyce”, Choroby Serca i Naczyń 2015, 12 (3), ss. 133–138.
  5. Zapała K., „Wpływ diety na libido”, Psychologia w Praktyce, 2018, nr 11.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.