teraz bez recepty

EKSTREMALNY
SEX NA MAXON

Jak działa TADALAFIL MAXON?

Tadalafil powoduje zwiększenie przepływu krwi do prącia, długotrwale wspomagając uzyskanie i utrzymanie erekcji. Produkt nie wywołuje samoistnego wzwodu, do uzyskania erekcji niezbędna jest stymulacja seksualna.

Działa do
36h1

Działa już nawet po 16 min1

Alkohol nie wpływa
na stężenie leku2

Posiłki nie wpływają
na wchłanianie leku1

Nie podnosi Ciśnienia
tętniczego krwi3

Możliwość stosowania
u diabietyków bez
modyfikacji dawki1

Nie powoduje zaburzeń
rozróżniania kolorów1

Nieistotny wpływ na
prowadzenie pojazdów4

Dla kogo?

TADALAFIL MAXON to lek przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, który znacznie poprawia zdolność do uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna.

TADALAFIL MAXON nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Jak stosować?

Zwykle zalecaną dawką jest 10 mg, przyjmowane przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków.

Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.

Co jest w składzie?

Każda tabletka zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 153,80 mg laktozy (w postaci jednowodnej).

Co jest w składzie?

Każda tabletka zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 153,80 mg laktozy (w postaci jednowodnej).

4,6/5

Średnia ocena
użytkowników
na ceneo.pl

Pozostałe produkty z linii MAXON

1. ChPL Tadalafil Maxon, 2022/02/01;

2. Nie obserwowano zmian w stężeniu tadalafilu w ciągu 3 godzin po podaniu go jednocześnie z alkoholem, ChPL Tadalafil Maxon, 2022/02/01;

3. Tadalafil ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne i powoduje łagodne i przemijające obniżenie ciśnienia krwi i może w ten sposób nasilać działanie hipotensyjne azotanów; ChPL Tadalafil Maxon, 2022/02/01;

4. Pomimo, że w badaniach klinicznych częstość zgłaszanych przypadków zawrotów głowy w grupie stosującej placebo i w grupie pacjentów otrzymujących tadalafil była podobna, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na TADALAFIL MAXON, zanim przystąpią do prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn;

Informacja o produkcie leczniczym Tadalafil Maxon.
Nazwa produktu leczniczego. Tadalafil Maxon, 10 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Tadalafil. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda tabletka zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 153,80 mg laktozy (w postaci jednowodnej). Postać farmaceutyczna. Tabletka powlekana (tabletka). Jasnopomarańczowe, podłużne, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, w przybliżeniu 11 mm x 6 mm z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. TADALAFIL MAXON nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Tadalafil Maxon, 10 mg, tabletki powlekane zatwierdzonej 02.2022. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e-mail: adamed@adamed.com

Informacja o produkcie leczniczym Maxon Forte.
Nazwa produktu leczniczego. Maxon forte, 50 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Syldenafil. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Postać farmaceutyczna. Tabletka powlekana. Białe, okrągłe tabletki powlekane, wypukłe po obu stronach, z wytłoczeniem „50” na jednej stronie. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Produkt leczniczy Maxon forte jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxon forte niezbędna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Maxon forte, 50 mg, tabletki powlekane zatwierdzonej 01.2021, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e-mail: adamed@adamed.com

Informacja o produkcie leczniczym Maxon Active.
Nazwa produktu leczniczego. Maxon Active, 25 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Syldenafil. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Postać farmaceutyczna. Tabletka powlekana. Białe, okrągłe tabletki powlekane, wypukłe po obu stronach, z wytłoczeniem „25” na jednej stronie. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Produkt leczniczy Maxon Active jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxon Active niezbędna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Maxon Active, 25 mg, tabletki powlekane zatwierdzonej 01.2021, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e-mail: adamed@adamed.com

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.