15.07-FOTO2

Problemy z orgazmem u mężczyzn

Męski orgazm – zdaniem lekarzy – ma związek z  wytryskiem nasienia. Jak wskazuje badacz, pojawia się na 2–4 sekundy przed wytryskiem pierwszej porcji nasienia z cewki moczowej. Naukowiec podkreśla jednocześnie, że orgazm u mężczyzny może pojawić się także bez ejakulacji i na odwrót – ejakulacji może nie towarzyszyć orgazm. Skąd biorą się problemy z orgazmem i czy można je leczyć?

Spis treści:

Problemy z orgazmem u mężczyzny

Według autorów pracy „Orgazm człowieka z perspektywy fizjologicznej – część II”, opublikowanej na łamach Polskiego Merkuriusza Lekarskiego – męski orgazm jest silnie skorelowany z subiektywnym stanem pobudzenia i wyraźną reakcją genitalną, czyli erekcją.

W pierwszej kolejności problemy z osiągnięciem satysfakcji seksualnej u mężczyzny uwarunkowane są więc brakiem erekcji. Aby poradzić sobie z tą kwestią, warto sięgnąć po poradę lekarską, której wynikiem może być stosowanie środków na potencję. Jednym z nich jest lek Maxon Forte, który ułatwia uzyskanie i utrzymanie erekcji.

Problem z orgazmem – przyczyny

Występujący brak orgazmu u mężczyzny może się wiązać z czynnikami natury fizycznej i psychicznej.

Przyczyny problemu z orgazmem:

 • brak podniecenia wynikający zarówno z doznań psychicznych, jak i fizycznych,
 • choroby tarczycy – mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych i obniżenia libido, co jednocześnie ma wpływ na poziom potrzeb seksualnych, erekcję i podejmowanie współżycia,
 • obniżone stężenie testosteronu – jego poziom maleje wraz z wiekiem, co ma związek z obniżonym libido i trudnościami w osiągnięciu erekcji, niezbędnej do późniejszego przeżycia orgazmu. Potwierdza to specjalista, autor publikacji „Testosteron a dysfunkcje seksualne u mężczyzn”, która ukazała się w „Przeglądzie Urologicznym”. Jak wskazuje naukowiec, testosteron ma wpływ nie tylko na prawidłowe funkcje erekcyjne, ale też na możliwość osiągania orgazmu i ejakulację. Badania Corona, na które powołuje się naukowiec, pokazują, że w grupie pacjentów z obniżonym poziomem testosteronu ryzyko zaburzeń ejakulacji, a więc zjawiska związanego z orgazmem, jest dwukrotnie wyższe niż u osób z prawidłowym stężeniem tego hormonu,
 • depresja, stres, zespoły lękowe, negatywne doświadczenia związane z seksualnością – jak twierdzą autorzy publikacji „Dysfunkcje seksualne, choroby psychiczne a jakość życia – praca przeglądowa”, która ukazała się na łamach pisma naukowego „Psychiatria Polska”, zależność pomiędzy problemami natury psychicznej a dysfunkcjami seksualnymi jest dwukierunkowa. Obecność jednego schorzenia może powodować pojawienie się drugiego. Natomiast poprawa w leczeniu jednego zaburzenia pozytywnie wpływa na rokowania w drugim,
 • lęki związane z obawą o zarażenie się chorobą weneryczną, obawa związana z zapłodnieniem partnerki – w przypadku zespołów lękowych – zdaniem takich badaczy, jak: Letizia Bossini, Valentina Fortini, Ilaria Casolaro, Claudia Caterini, Despoina Koukouna, Federica Cecchini, Jim Benbow, Andrea Fagiolini – pacjenci skarżą się na trudności z nawiązaniem bliskości, a nawet awersję seksualną,
 • zażywanie leków – wiele leków może prowadzić do działań niepożądanych, w tym do zaburzeń funkcji seksualnych, warto wcześniej dokładnie omówić z lekarzem wpływ przyjmowanych środków na życie seksualne,
 • nadużywanie alkoholu – przyjmowanie tego rodzaju substancji w nadmiarze może prowadzić do zaburzeń erekcji, które mają bezpośredni związek z brakiem możliwości seksualnego spełnienia.

Sposoby leczenia trudności z osiągnięciem orgazmu

Trzeba pamiętać, że problem z orgazmem u mężczyzny to kwestia, którą można uregulować. Ważne, by tematu nie ukrywać, tylko zmierzyć się z nim, gdy tylko się pojawi. Istotne jest tu wsparcie partnerki. Jeżeli trudności wynikają np. z nadużywania alkoholu, warto podjąć leczenie w tym zakresie. Z kolei gdy zaburzenia to efekt niemożności utrzymania erekcji, dobrze jest przeprowadzić badania i sprawdzić, czy problem nie informuje o chorobach, np. cukrzycy, miażdżycy czy nadciśnieniu. Gdy brak szczytowania to kwestia psychologiczna, warto skorzystać zarówno z leczenia farmakologicznego, jak i psychoterapii. Połączenie tych obu sposobów terapii przynosi wiele korzyści. Jak twierdzi Z. Lew-Starowicz w publikacji „Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym”, niezależnie od przyczyn wystąpienia problemów z orgazmem u mężczyzny psychoterapia i poradnictwo pozytywnie wpływają na mężczyzn z dysfunkcjami seksualnymi. Szczególnie, że (zdaniem autorów) funkcjonowanie seksualne mężczyzn ma znacznie większy wpływ niż u kobiet na samoocenę, relacje interpersonalne czy jakość życia.

Co więcej, jak piszą Arentewicz i Schmidt (na których pracę „The Treatment of Sexual Disorders: Concepts and Techniques of Couple Therapy” powołuje się autor publikacji „Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym”), terapia seksualna, która obejmuje edukację seksualną, kreowanie właściwych postaw wobec seksualności, zasady współdziałania i współpracy partnerów czy przyjmowania aktywnej postawy w zderzeniu z problemami, ma wysoką skuteczność w przypadku takich problemów, jak:

 • anorgazmia, czyli zaburzenie związane z niemożnością osiągnięcia orgazmu, jest skuteczna na poziomie 85–95 procent,
 • pierwotne zaburzenia erekcji członka – 40–60 procent,
 • wtórne zaburzenia erekcji członka – 60–80 procent,
 • opóźniony lub zahamowany wytrysk – 60–82 procent.
 • anorgazmia, czyli zaburzenie związane z niemożnością osiągnięcia orgazmu, jest skuteczna na poziomie 85–95 procent,
 • pierwotne zaburzenia erekcji członka – 40–60 procent,
 • wtórne zaburzenia erekcji członka – 60–80 procent,
 • opóźniony lub zahamowany wytrysk – 60–82 procent.

Bibliografia:

 1. S. Jakima, „Seksualność człowieka dorosłego – norma i patologia”, Seksuologia polska,http://seksuologia.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/08/lek.-med.-S%C5%82awomir-Jakima-Seksualno%C5%9B%C4%87-cz%C5%82owieka-doros%C5%82ego-%E2%80%93-norma-i-patologia.pdf, dostęp:15.06.2022.
 2. P. Gałecki, A. Depko, S. Jędrzejewska, M. Talarowska, „Orgazm człowieka z perspektywy fizjologicznej – część II”, Pol. Merk. Lek., 2012, XXXIII, 194, 120, https://www.researchgate.net/profile/Monika-Talarowska/publication/231176973_Human_orgasm_from_the_physiological_perspective_-_Part_II/links/5406a8b30cf2c48563b25790/Human-orgasm-from-the-physiological-perspective-Part-II.pdf, dostęp: 15.06.2022.
 3. L. Bossini, V. Fortini, I. Casolaro, C. Caterini, D. Koukouna, F. Cecchini, J. Benbow, A. Fagiolini, „Dysfunkcje seksualne, choroby psychiczne a jakość życia – praca przeglądowa”, Psychiatria Polska 2014, http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2014/715Bossini_PsychiatrPol2014v48i4.pdf, dostęp: 15.06.2022.
 4. M. Rabijewski, „Testosteron a dysfunkcje seksualne u mężczyzn”, Przegląd Urologiczny 2011/3, http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2097, dostęp: 15.06.2022.
 5. Z. Lew-Starowicz, K. Waszyńska, „Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość”. Poznań 2012. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Psychologia i Pedagogika nr 176, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14027/1/Lew%20-%20dodruk%202014.pdf, dostęp: 15.06.2022.
 6. G. Arentewicz, G. Schmidt, „The Treatment of Sexual Disorders: Concepts and Techniques of Couple Therapy”, New York: Basic Books, 1983, za: Z. Lew-Starowicz, K. Waszyńska, „Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość”. Poznań 2012. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Psychologia i Pedagogika nr 176, s. 16, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14027/1/Lew%20-%20dodruk%202014.pdf, dostęp: 16.06.2022.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.